De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Psychische hulpverlening

Iedereen heeft wel eens een probleem. Of je nu kind, jeugdige of volwassene bent iedereen kan psychische klachten of problemen hebben. Ouders, partners of andere mensen in de omgeving kunnen zich dan ook zorgen maken. Iemand kan het moeilijk hebben met zichzelf, in de omgang met anderen of met een situatie waarin die terecht is gekomen. Soms kan het zijn dat het allemaal vaag en onduidelijk blijft.
Als het niet meer lukt om er op eigen kracht met behulp van je omgeving uit te komen, dan kun je bij De Rietkamp terecht voor professionele hulp. Onze praktijk kan dan helpen om meer zicht te krijgen op wat er aan de hand is en te helpen bij het vinden van oplossingen.

De Rietkamp streeft nauwe samenwerking met partners na. Er wordt nauw samengewerkt met huisartsen, een arts kinder-en jeugdpsychiatrie en psychiaters. Ook wordt er met scholen uit de regio samengewerkt en vindt er consultatie en overleg met de wijkteams van de gemeenten plaats. Tevens heeft De Rietkamp zich verbonden aan het, door de gemeente gesubsidieerde, samenwerkingsverband Berkellandfit.

Volwassenen

Voor personen van achttien jaar en ouder die hulp nodig hebben bij hun (psychische) problemen. Meer informatie…

Kind en jeugd

Voor kinderen en jeugdigen tot achttien jaar die hulp nodig hebben bij hun (psychische) problemen en voor ouders die zich zorgen maken. Meer informatie…

Verwijzers

Een belangrijke schakel voor passende hulpverlening vormt een verwijzer. Samen met de patiënt/cliënt bepaalt u of en wanneer een doorverwijzing naar De Rietkamp zal plaatsvinden. Patiënten vanaf 6 jaar kunnen bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. Meer informatie…

Wachttijd

Screeningsgesprekken vinden binnen maximaal zes weken plaats. In dit gesprek wordt een termijn afgesproken wanneer het vervolgtraject gestart zal worden. Dat is zo veel mogelijk binnen acht weken. Dit geldt voor alle soorten problematiek. Uitzondering hierop zijn psychodiagnostisch onderzoek bij volwassenen en vakantieperiodes. Wanneer de wachtlijst langer is, zal deze gepubliceerd worden op de website.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Een screeningsgesprek voor jongeren onder de achttien jaar kan doorgaans binnen drie weken gepland worden. In dit gesprek wordt een termijn afgesproken wanneer het vervolgtraject gestart zal worden. Dat is zoveel mogelijk binnen vier weken, na ontvangst van de beschikking van de gemeente.