De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Psychische hulpverlening

Iedereen heeft wel eens een probleem. Of je nu kind, jeugdige of volwassene bent iedereen kan psychische klachten of problemen hebben. Ouders, partners of andere mensen in de omgeving kunnen zich dan ook zorgen maken. Iemand kan het moeilijk hebben met zichzelf, in de omgang met anderen of met een situatie waarin die terecht is gekomen. Soms kan het zijn dat het allemaal vaag en onduidelijk blijft.
Als het niet meer lukt om er op eigen kracht met behulp van je omgeving uit te komen, dan kun je bij De Rietkamp terecht voor professionele hulp. Onze praktijk kan dan helpen om meer zicht te krijgen op wat er aan de hand is en te helpen bij het vinden van oplossingen.

De Rietkamp streeft nauwe samenwerking met partners na. Er wordt nauw samengewerkt met huisartsen, een arts kinder-en jeugdpsychiatrie en psychiaters. Ook wordt er met scholen uit de regio samengewerkt en vindt er consultatie en overleg met de wijkteams van de gemeenten plaats. Tevens heeft De Rietkamp zich verbonden aan het, door de gemeente gesubsidieerde, samenwerkingsverband Berkellandfit.

Maatregelen betreffende coronavirus

We blijven behandelen – telefonisch, via beeldbellen en onder voorwaarden ook weer op locatie.

De Rietkamp volgt de ontwikkelingen om de risico’s op het verspreiden van het coronavirus te verminderen op de voet. We hebben daarom besloten dat onze behandelaren zoveel als mogelijk vanuit huis gaan werken. Dit is conform het landelijke beleid.

Uw behandelaar zal deze week contact met u opnemen om te bespreken hoe de behandeling verder zal gaan. Afspraken gaan dus gewoon door, maar u hoeft niet naar de gebruikelijke locatie te komen. Voor groepsbehandelingen zoeken we nog naar alternatieven, u wordt hierover nader geïnformeerd.

Medewerkers van De Rietkamp houden zich aan de preventieve maatregelen en de door het RIVM gestelde hygiëne-voorschriften (geen handen schudden, afstand bewaren, regelmatig handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes).

Belangrijke informatie voor clienten die een locatie bezoeken.

Volwassenen

Voor personen van achttien jaar en ouder die hulp nodig hebben bij hun (psychische) problemen. Meer informatie…

Kind en jeugd

Voor kinderen en jeugdigen tot achttien jaar die hulp nodig hebben bij hun (psychische) problemen en voor ouders die zich zorgen maken. Meer informatie…

Verwijzers

Een belangrijke schakel voor passende hulpverlening vormt een verwijzer. Samen met de patiënt/cliënt bepaalt u of en wanneer een doorverwijzing naar De Rietkamp zal plaatsvinden. Patiënten vanaf 6 jaar kunnen bij ons terecht voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. Meer informatie…

Zorgverzekeraars

De Rietkamp heeft met iedere zorgverzekeraar een contract afgesloten voor zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ. Voor alle verzekerden kunnen we de Treeknormen nakomen, mits De Rietkamp de behandeling op de beschikbare capaciteit kan afstemmen. Heeft u specifieke wensen over bijvoorbeeld behandelaar, locatie of tijden, dan houdt dit in dat de wachttijd langer zal zijn.

Actuele wachttijden

Het coronavirus heeft helaas invloed op onze wachttijden, deze zijn langer dan u van ons gewend bent.

Op dit moment gelden voor volwassenen de volgende wachttijden voor een screeningsgesprek en de daaropvolgende behandeling:

  • screeningsgesprek: binnen vijf tot acht weken
  • behandeling: tien tot vijftien weken na het screeningsgesprek

Voor jongeren onder de 18 jaar zijn de wachttijden:

  • screeningsgesprek: doorgaans binnen twee weken
  • behandeling: vier tot zes weken na ontvangst van de beschikking van de gemeente

De termijn voor de start van de behandeling wordt afgesproken in het screeningsgesprek. Voor psychodiagnostisch onderzoek bij volwassenen en in vakantieperiodes kunnen de wachttijden langer zijn dan aangegeven.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).