De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Cliëntervaringen

De Rietkamp streeft kwalitatief goede zorg na en vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn. Afname van klachten en het effect van de behandeling wordt gemonitord en laat zien dat behandelingen doorgaans effectief zijn. Cijfers laten zien dat klachten in vergelijking met landelijke gemiddeldes afnemen tot een beneden gemiddeld niveau. Dit betekent dat cliënten na behandeling beduidend minder klachten ervaren.

Wat betreft de cliënttevredenheid wordt gezien dat cliënten over het algemeen tevreden zijn over hun behandeling en behandelaar. De meest recente cijfers zullen zo spoedig mogelijk op de site worden weergegeven. Hieronder zijn ervaringen van cliënten weergegeven. Ook een reactie plaatsen? Stuur dan een e-mail en vertel uw ervaring. Ook kunt u ervaringen vinden via ZorgkaartNederland.