De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Cliëntervaringen

De Rietkamp streeft kwalitatief goede zorg na en vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn. Afname van klachten en het effect van de behandeling wordt gemonitord en laat zien dat behandelingen doorgaans effectief zijn. Cijfers laten zien dat klachten in vergelijking met landelijke gemiddeldes afnemen tot een beneden gemiddeld niveau. Dit betekent dat cliënten na behandeling beduidend minder klachten ervaren.

Praktijk De Rietkamp is door cliënten gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8,5. Dit is het rapportcijfer dat zij geven aan de behandeling op een schaal van 1–10. De waardering is gemeten in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 middels de CQ-index, een vragenlijst voor cliënttevredenheid. Deze vragenlijst meet de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt aan de hand van vier thema’s. Cliënten kunnen de vragen met een score op een schaal van 1–5 beoordelen. De scores per thema waren:

  • 4,9 voor Bejegening
  • 4,4 voor Informatie behandeling
  • 4,6 voor Samen beslissen
  • 4,4 voor Uitvoering behandeling

Heeft u ideeën of tips hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren? Wij horen het graag van u via e-mail.