De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Cliëntervaringen

De Rietkamp streeft kwalitatief goede zorg na en vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn. Afname van klachten en het effect van de behandeling wordt gemonitord en laat zien dat behandelingen doorgaans effectief zijn. Cijfers laten zien dat klachten in vergelijking met landelijke gemiddeldes afnemen tot een beneden gemiddeld niveau. Dit betekent dat cliënten na behandeling beduidend minder klachten ervaren.

De Rietkamp is door cliënten gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8,28.
Dit is het rapportcijfer dat zij geven aan de behandeling, op een schaal van 0–10; 0 is heel erg slecht, 10 is uitstekend. De score is gemeten middels de CQ-index, een vragenlijst voor cliënttevredenheid, op basis van 227 deelnemers vanaf 1 januari 2018 tot februari 2019.
Heeft u ideeën of tips hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren? Wij horen het graag van u via e-mail.