De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Cliëntervaringen

De Rietkamp streeft kwalitatief goede zorg na en vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn. Afname van klachten en het effect van de behandeling wordt gemonitord en laat zien dat behandelingen doorgaans effectief zijn. Cijfers laten zien dat klachten in vergelijking met landelijke gemiddeldes afnemen tot een beneden gemiddeld niveau. Dit betekent dat cliënten na behandeling beduidend minder klachten ervaren.

Praktijk De Rietkamp is door cliënten gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8,3. Dit is het rapportcijfer dat zij geven aan de behandeling, op een schaal van 0–10; 0 is heel erg slecht, 10 is uitstekend. De score is gemeten middels de CQ-index, een vragenlijst voor cliënttevredenheid, gemeten van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

 • Bejegening: 4,7 (op een schaal van 1–5; 1 is nooit, 5 is altijd).
  Bestaande uit de volgende vragen:
  • Hebben uw behandelaar(s) u serieus genomen?
  • Hebben uw behandelaar(s) u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd?
 • Samen beslissen: 3,7 (op een schaal van 1–5; 1 is nee, 5 is ja helemaal).
  Bestaande uit de volgende vragen:
  • Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn?
  • Is met u besproken welke resultaten u van de behandeling kunt verwachten?
  • Heeft u informatie gekregen over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning, en/of patiëntenverenigingen?
  • Heeft u mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling?
 • Uitvoering behandeling: 3,8 (op een schaal van 1–5; 1 is nee, 5 is ja helemaal).
  Bestaande uit de volgende vragen:
  • Is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten geweest?
  • Is de behandeling naar uw wens uitgevoerd?

De Rietkamp gaat het komend jaar gebruik maken van een nieuw registratiesysteem, waarmee wij nog meer verbeteringen in onze dienstverlening hopen aan te kunnen brengen.

Heeft u ideeën of tips hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren? Wij horen het graag van u via e-mail.