De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Behandeling

De Rietkamp werkt met GZ-psychologen en klinische psychologen of psychothera­peuten, vrijwel allemaal BIG-geregistreerd of daartoe in opleiding.

Na de screening krijg je een behandelaar toegewezen. Allereerst wordt samen met jou en (een van) je ouders besproken wat je van de behandeling kunt verwachten; de behandeldoelen en het behandelplan worden opgesteld. Behandelingen voor jouw leeftijd kunnen plaatsvinden in Eibergen of in Aalten. Daarbij is het afhankelijk van de locatie welke behandelingen we kunnen bieden. In Eibergen worden vrijwel alle vormen van behandeling aangeboden. In Aalten kan dit wat beperkter zijn. Gedurende de behandeling vindt er regelmatig samen met jou en je ouders een evaluatie plaats.

Oriëntatie

De duur van de behandeling en het soort behandeling is afhankelijk van een aantal factoren, zoals jouw leeftijd en je problematiek. Vaak werken we met kinderen, jeugdigen en hun ouders in een individueel traject. Onderdelen binnen de behandeling kunnen zijn psycho-educatie, individuele therapie, gezinsgesprekken, ouder- of opvoedingsbegeleiding en spel- of creatieve therapie. Langdurige, specialistische behandelingen worden voorafgegaan door een intakeprocedure. Naast gesprekken, met jou en (een van je) ouders, worden vaak vragenlijsten ingezet om meer zicht te krijgen op je klachten en functioneren. Op deze wijze wordt in kaart gebracht welke behandelvorm en behandeldoelen voor jou van toepassing zijn.

Psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR zijn behandelvormen die in onze praktijk veel worden toegepast. De behandelmethoden die De Rietkamp inzet blijken uit wetenschappelijk onderzoek en vanuit de praktijk het beste resultaat op te leveren

Behandelvormen

Psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR zijn behandelvormen die in onze praktijk veel worden toegepast. De behandelmethoden die De Rietkamp inzet blijken uit wetenschappelijk onderzoek en vanuit de praktijk het beste resultaat op te leveren.

Individueel

 • Psychotherapie

  Psychotherapie is een specialistische vorm van hulpverlening bij psychische klachten. In een therapie kan je leren je anders te voelen, anders te denken of situaties anders aan te pakken dan voorheen. Er zijn verschillende vormen van psychotherapie.

 • Cognitieve gedragstherapie

  De Rietkamp is gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie. Je gaat samen met je behandelaar de klachten die je nu hebt aanpakken en leren hoe je anders kunt denken en doen. Soms is het nodig ervaringen uit het verleden mee te nemen in de behandeling.

 • EMDR

  Soms heeft iemand in het dagelijks leven last van traumatische ervaringen uit het verleden. Bijvoorbeeld omdat je veel gepest bent of iets anders naars hebt meegemaakt. Dan kun je baat hebben bij EMDR. De methode helpt de herinneringen aan de gebeurtenissen te verwerken, waardoor jouw klachten afnemen of zelfs verdwijnen.

 • DGT

  Dialectische gedragstherapie wordt ingezet wanneer je veel moeite hebt om je emoties en gedrag te beheersen. Door middel van een combinatie van individuele therapie, vaardigheidstraining en crisismanagement wordt in een traject van een jaar gewerkt aan leren omgaan met emoties .

 • Systeemtherapie

  Als de oorzaak of het voortbestaan van de klachten (mede) een oorzaak lijkt te hebben in de thuissituatie kan systeemtherapie helpen om deze in kaart te brengen. Door middel van gesprekken met jou en belangrijke betrokkenen wordt er inzicht verkregen in communicatie en interactie tussen leden van het systeem. Daarnaast wordt er gezocht naar mogelijke ingesleten patronen die van invloed zijn op de aanmeldingsklachten. Vervolgens kan samen worden bekeken op welke wijze het systeem ten gunste van de aanmeldingsklachten beïnvloed zou kunnen worden.

 • Mindfulness

  Het opmerken en toelaten van gedachten en gevoelens die er op dit moment zijn, kan helpen om je eigen gedachten en gedrag beter te begrijpen. Door ervaringen en belevingen toe te laten, in plaats van op de automatische piloot te reageren, kun je leren om op een andere manier te reageren.

 • E-health

  Binnen onze praktijk werken wij met e-health, ofwel zorg via internet. Dit kan dienen ter voorbereiding op of ter ondersteuning van de behandeling die je al volgt of gaat volgen. Hiervoor gebruiken wij het e-health platform Therapieland. Je behandelaar kiest een online behandelprogramma waarin uitleg gegeven wordt over de klachten die je ervaart. Daarnaast kun je opdrachten maken en informatieve filmpjes bekijken. Tussendoor kun je online contact houden met je behandelaar over de vorderingen.

Groep

 • DGT vaardigheidstraining

  Dialectische gedragstherapie wordt ingezet voor Borderline persoonlijkheidsproblematiek in ontwikkeling. De therapie is gericht op voorkomen van impulsdoorbraken en zelfdestructief gedrag. DGT ondersteunt bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen en bij het aanleren van een andere manier van denken, die het leven draaglijker maakt. In de groepstraining staat het samen met jou uitproberen van nieuwe vaardigheden centraal en wordt er aandacht besteed aan het gemotiveerd blijven voor de therapie. In de training worden een viertal vaardigheden aangeleerd en getraind; aandachtsvaardigheden, omgaan met emoties, crisisvaardigheden en omgaan met relaties. Na een theoretisch deel wordt er veel gewerkt met groepsinteractie en rollenspelen.
  Deze groep vindt wekelijks plaats en duurt gemiddeld anderhalf uur. Er wordt gewerkt met een vaste opbouw. De half open structuur maakt dat er op vaste momenten ingestroomd kan worden.

 • Groepsschematherapie

  Voor wie? Groepsschematherapie is geïndiceerd wanneer er sprake is van langdurige vaste patronen van voelen, denken en handelen, die zorgen voor problemen in relaties, met werk of studie en met klachten die steeds opnieuw terugkomen.

  Wat is groepsschematherapie? Schematherapie helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en deze te veranderen. Onderzoeken en ervaren wat er gebeurt in het contact met anderen is er een belangrijk onderwerp. Door te delen wat er in je omgaat en hoe schema’s en modi in contact met de andere groepsleden bij je worden opgeroepen, krijgt je de gelegenheid om in een veilige therapeutische omgeving nieuwe ervaringen op te doen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op jouw patronen en dagelijks leven wordt onderzocht. Je leert om jezelf zodanig te veranderen dat je beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen en je beter gaat voelen. Je leert voelen wat jouw behoefte is en daar op een gezonde manier voor opkomen. Hierdoor veranderen gedrag, gedachten en gevoelens.

  Deze therapievorm maakt gebruik van cognitieve, gedragsmatige en experiëntiële technieken (ervaringsgericht leren). De therapeutische relatie, meer specifiek de veiligheid van de groep, vormt een belangrijk onderdeel van het behandelproces. De groepsschematherapie volgt het modimodel zoals dat ontwikkeld is door Farrell en Shaw (Farrell en Shaw, 2012).

  De schematherapiegroep wordt gegeven in een wekelijkse frequentie, op de locatie Eibergen. De sessies duren altijd anderhalf uur. Er wordt gewerkt met een vaste opbouw van sessies met elke 11e sessie een evaluatie. Dit noemen we een cyclus. De groepen zijn half open, dat wil zeggen dat gedurende de cyclus geen cliënten in- of uit zullen stromen.

  We gaan ervan uit dat de meeste groepsleden 4 keer een cyclus doorlopen.