De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek doen we bij kinderen en jongeren om verschillende redenen. Vaak om meer zicht te krijgen op de ernst en aard van de problemen, maar ook om je ontwikkeling goed te kunnen volgen. Misschien heeft er al eerder onderzoek plaatsgevonden via een andere weg. Graag zouden wij daar de eerstvolgende afspraak een rapportage van willen ontvangen.

Onderzoeksintake

Het onderzoek start met een eerste onderzoeksafspraak met de psycholoog. In dit gesprek worden de vragen opgesteld die met behulp van het onderzoek beantwoord kunnen worden. Meestal heeft de verwijzer of behandelaar een specifieke vraag die hij/zij beantwoord zou willen hebben, maar het kan ook zijn dat je zelf vragen hebt.

Onderzoeksvormen

Tijdens een psychologisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende manieren van onderzoek. De meest voorkomende manieren worden hieronder beschreven. De psycholoog kan altijd extra uitleg geven over het nut van bepaalde tests.

  • Een interview (gesprek) maakt in de meeste gevallen deel uit van een psychologisch onderzoek. Voor de psycholoog is het een belangrijke manier om informatie te verzamelen en ideeën over de oorzaak of achtergrond van de klachten te formuleren. Ouders en kinderen worden samen of afzonderlijk minimaal een keer uitgenodigd voor een interview.
  • Door het invullen van vragenlijsten kan een duidelijk beeld worden gevormd van wat voor een persoon je bent en welke klachten je hebt. Vaak vullen ouders en kinderen deze apart van elkaar in.
  • Het intelligentieonderzoek heeft tot doel globaal zicht te krijgen op je cognitieve mogelijkheden. Tijdens de afname word je gevraagd verschillende taken en opdrachten uit te voeren en vragen te beantwoorden.
  • Een neuropsychologische screening kan nodig zijn om te kijken of er problemen zijn met bijvoorbeeld je geheugen, aandacht en concentratie. Daarvoor wordt specifiek materiaal gebruikt.
  • Ook kan je gevraagd worden om overige onderdelen uit te voeren. Dit kunnen schrijf- of tekenopdrachten zijn of tests waarmee gekeken wordt naar inzicht in sociale situaties.
  • Bij jongere kinderen is observeren uit te voeren. van belang. Daarvoor hebben we speelmogelijkheden. Het spel van jonge kinderen geeft veel informatie en zorgt voor belangrijke gegevens. Soms kan het ook nodig zijn om op school of thuis te komen observeren.