De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Problematiek

Er bestaan verschillende problemen waar je als kind of jeugdige mee in aanraking kunt komen of waar ouders zich zorgen om kunnen maken. Hieronder staan enkele voorbeelden van klachten die de psychologen van De Rietkamp kunnen behandelen.

 • Gedragsproblemen
  zoals slecht luisteren, druk zijn, boosheid, driftig of opstandig en dwingend gedrag.
 • Angsten
  faalangst, bang om alleen te zijn, angst voor specifieke dingen zoals honden, spinnen of het donker .
 • Problemen met jezelf
  moeite hebben jezelf te uiten, in de knoop zitten met jezelf, een negatief zelfbeeld of te weinig zelfvertrouwen hebben.
 • Eetproblemen
  te veel of te weinig eten
 • Somberheid en depressieve klachten
  nergens zin in hebben, veel piekeren en negatief denken.
 • Verwerkingsproblemen met betrekking tot een traumatische gebeurtenis
  ziekte, ongeluk, overlijden of echtscheiding.
 • Dwanghandelingen en dwanggedachten
 • Aandachtsproblemen
  moeite met concentreren, plannen en ordenen.
 • Problemen in het contact met anderen
  verlegen, onzeker, gepest worden, pesten, moeilijkheden in het spelen en omgaan met broertjes, zusjes of leeftijdgenoten, moeilijk vrienden kunnen maken
 • Gezinsproblemen
  opvoedingsproblemen, ruzies, scheiding, samengestelde gezinnen.
 • Schoolproblemen
  faalangst, schoolfobie of schoolweigering, beneden of boven presteren, moeilijk stil kunnen zitten
 • Slaapproblemen
  moeite met inslapen, doorslapen, erg vaak uit bed komen, nachtmerries, moeite met (alleen) slapen in eigen bed en zonder medische oorzaak.
 • Lichamelijke klachten
  buikpijn of hoofdpijn zonder duidelijk aanwijsbare medische oorzaak
 • Problemen met zindelijkheid
  zonder medische oorzaak