De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Werkwijze

Voordat jij of (een van) je ouders een afspraak bij De Rietkamp kan maken, heb je een verwijzing van de huisarts of jeugdarts (schoolarts) nodig. Als het idee om hulp te zoeken van hen komt is deze verwijsbrief vaak al in je bezit, zo niet dan kun je deze bij hen aanvragen.

Achterhoekse gemeenten

Helaas is De Rietkamp per 1 juli 2022 geen aanbesteding gegund bij de Achterhoekse gemeenten. Dat betekent dat behandelingen voor minderjarigen (tot 18 jaar) niet meer rechtstreeks door de gemeente vergoed worden.

Deze beslissing is door de gemeenten genomen op basis van regels en niet vanuit een kwalitatieve, inhoudelijke overweging. Wij vinden dit zeer spijtig, juist omdat we een team hebben met veel ervaring en expertise op het gebied van onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren.

Je kan een behandeling of onderzoek zelf betalen, maar de afgelopen periode heeft ons geleerd dat er toch nog wat mogelijkheden zijn om deze kind en jeugdbehandelingen vergoed te krijgen. Wij denken daarin graag met je mee! Neem bij vragen dus gerust contact op met onze praktijkmanager, Kirsten Jongman (0545 47 78 78).

Belangrijk vooraf

In Nederland zijn er in de wet regels vastgelegd over verantwoordelijkheden en betrokkenheid van kinderen, jongeren en hun ouders in het kader van hulpverlening.

Kinderen jonger dan 12 jaar worden door hun wettelijke gezagdragers, veelal hun ouder(s), vertegenwoordigd. Wanneer ouders gescheiden zijn en beide hebben gezag, dient door beide ouders toestemming te worden verleend om een hulpverleningstraject voor het kind te kunnen starten.

Naast de verantwoordelijkheid die ouders hierin hebben, vinden wij het belangrijk dat kinderen vanaf 6 jaar ook zelf betrokken worden in hun hulpverleningsproces. Wij denken dat kinderen zelf goed kunnen aangeven en vertellen wat er aan de hand is en wat ze zouden willen.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben al enige eigen zeggenschap. Zij dienen altijd betrokken te worden in het hulpverleningsproces. Echter, ouders zijn nog volledig verantwoordelijk en dienen, in het geval van scheiding en gedeeld gezag, altijd beide toestemming te geven voor het inzetten van een hulpverleningstraject.

Jongeren ouder dan 16 jaar hebben geen toestemming meer nodig van hun ouders om een hulpverleningstraject in te zetten. Zij hebben volledig eigen beslisrecht over het ontvangen van hulp. Indien mogelijk streven wij er altijd naar om ouders in het hulpverleningstraject te betrekken en te komen tot een goede onderlinge samenwerking.

Screeningsgesprek

Om een afspraak te maken bel (of mail) je met De Rietkamp, je komt dan in contact met onze secretaresses. Zij plannen de eerste afspraak in en vragen een aantal gegevens na. Dit zijn allemaal algemene gegevens en hebben niet zo veel te maken met je klachten of problemen. Die bespreek je, alleen of samen met (een van je) ouders in het eerste screeningsgesprek met de psycholoog. Dit eerste gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Er wordt ingegaan op jouw klachten of problemen en je krijgt uitleg over het vervolg. Samen bekijken jullie wat er aan de hand is, hoe dit het beste omschreven kan worden en welke vorm van hulp er bij je past. Jullie kunnen samen besluiten dat een psychologisch onderzoek het beste aansluit bij wat jij nodig hebt of dat je in behandeling komt. Aan het einde van het gesprek spreken jullie een termijn af waarop er contact wordt opgenomen om het vervolgtraject in te zetten.

Afzeggen

Bij afzeggen binnen 24 uur voor een afspraak, of voor het zonder afzegging niet op een afspraak verschijnen, ontvang je een nota van €39 per te laat/niet afgezegde sessie. Ook het verzetten van afspraken dient minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te geschieden om kosten te voorkomen. Afzeggen kan – ook in het weekend – telefonisch of via e-mail.

Samenwerking met partners

De behandelaren bij De Rietkamp werken probleemgericht, praktisch en in nauw overleg met de huisarts (en verwijzende medisch specialisten). Ze zijn gemakkelijk bereikbaar en de wachttijd is kort. Het vakkundige team psychologen van De Rietkamp kan een breed scala aan behandelingen aanbieden. Indien nodig wordt er binnen de praktijk doorverwezen naar een gespecialiseerde hulpverlener, zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

Onderdeel van de behandeling is dat overleg met de medisch specialist (zoals bijvoorbeeld de huisarts) plaats kan vinden. Schriftelijke rapportage, bij aanmelding en afronding van de behandeling, aan de verwijzer is standaard. Jouw verwijzer wordt geïnformeerd dat jij je hebt aangemeld in de basis-, dan wel specialistische GGZ en met welke aanmeldklachten. Aan het eind van de behandeling worden de aangeboden behandeling en de behaalde resultaten met de verwijzer gedeeld. Wij vragen jou hiervoor om toestemming in de behandelovereenkomst.

Ook kan het voorkomen dat tijdens de screening blijkt dat behandeling bij De Rietkamp (nog) niet aan de orde blijkt te zijn. Je wordt dan met een passend advies terugverwezen naar de huisarts.

De Rietkamp heeft samenwerkingsafspraken met verschillende partners schriftelijk vastgelegd. Er is een samenwerkingsverband met de crisisdiensten van GGNet. Ook is er een samenwerkingsovereenkomst met verschillende huisartsengroepen (o.a. HOOG en THOON) en is er regelmatig contact met de POH-ers. De Rietkamp heeft zich aangesloten bij de zorgcoöperatie Overgelder, neemt deel aan regionaal overleg met alle disciplines in de zorg en zit in een specifieke regionale werkgroep ter verkorting van de wachttijden.

Op deze wijze probeert De Rietkamp goede zorg te leveren aan haar clienten en deskundig partner te zijn in haar professionele netwerk.