De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Werkwijze

Voordat jij of (een van) je ouders een afspraak bij De Rietkamp kan maken, heb je een verwijzing van de huisarts of jeugdarts (schoolarts) nodig. Als het idee om hulp te zoeken van hen komt is deze verwijsbrief vaak al in je bezit, zo niet dan kun je deze bij hen aanvragen.

Belangrijk vooraf

In Nederland zijn er in de wet regels vastgelegd over verantwoordelijkheden en betrokkenheid van kinderen, jongeren en hun ouders in het kader van hulpverlening.

Kinderen jonger dan 12 jaar worden door hun wettelijke gezagdragers, veelal hun ouder(s), vertegenwoordigd. Wanneer ouders gescheiden zijn en beide hebben gezag, dient door beide ouders toestemming te worden verleend om een hulpverleningstraject voor het kind te kunnen starten.

Naast de verantwoordelijkheid die ouders hierin hebben, vinden wij het belangrijk dat kinderen vanaf 6 jaar ook zelf betrokken worden in hun hulpverleningsproces. Wij denken dat kinderen zelf goed kunnen aangeven en vertellen wat er aan de hand is en wat ze zouden willen.

Kinderen tussen de 12 en 16 jaar hebben al enige eigen zeggenschap. Zij dienen altijd betrokken te worden in het hulpverleningsproces. Echter, ouders zijn nog volledig verantwoordelijk en dienen, in het geval van scheiding en gedeeld gezag, altijd beide toestemming te geven voor het inzetten van een hulpverleningstraject.

Jongeren ouder dan 16 jaar hebben geen toestemming meer nodig van hun ouders om een hulpverleningstraject in te zetten. Zij hebben volledig eigen beslisrecht over het ontvangen van hulp. Indien mogelijk streven wij er altijd naar om ouders in het hulpverleningstraject te betrekken en te komen tot een goede onderlinge samenwerking.

Screeningsgesprek

Om een afspraak te maken bel (of mail) je met De Rietkamp, je komt dan in contact met onze secretaresses. Zij plannen de eerste afspraak in en vragen een aantal gegevens na. Dit zijn allemaal algemene gegevens en hebben niet zo veel te maken met je klachten of problemen. Die bespreek je, alleen of samen met (een van je) ouders in het eerste screeningsgesprek met Maartje Bezoen-Jansink. Dit eerste gesprek duurt ongeveer een half uur. Er wordt ingegaan op je klachten of problemen en Maartje geeft uitleg over het vervolg. Samen bekijken jullie wat er aan de hand is, hoe dit het beste omschreven kan worden en welke vorm van hulp er bij je past. Jullie kunnen samen besluiten dat een psychologisch onderzoek het beste aansluit bij wat jij nodig hebt of dat je in behandeling komt. Aan het einde van het gesprek spreken jullie een termijn af waarop er contact wordt opgenomen om het vervolgtraject in te zetten.

Afzeggen

Bij afzeggen binnen 24 uur voor een afspraak, of voor het zonder afzegging niet op een afspraak verschijnen, ontvang je een nota van €39 per te laat/niet afgezegde sessie. Ook het verzetten van afspraken dient minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te geschieden om kosten te voorkomen. Afzeggen kan – ook in het weekend – telefonisch of via e-mail.