De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek bij De Rietkamp kan om verschillende redenen plaatsvinden. Vaak is dit om meer zicht te krijgen op de ernst en aard van de problemen en hoe behandeling hier het best op aan kan sluiten, maar ook om de (persoonlijkheids-) ontwikkeling goed te kunnen volgen.

Misschien heeft er al eerder onderzoek plaatsgevonden via een andere weg. Graag zouden wij daar de eerstvolgende afspraak een rapportage van willen ontvangen.

Onderzoeksintake

Het onderzoek start met een eerste onderzoeksafspraak met een psycholoog. In dit gesprek wordt gekeken of er inderdaad reden is om een breder onderzoek in te zetten en worden de vragen opgesteld die met behulp van het onderzoek beantwoord kunnen worden. Meestal heeft de cliënt, een verwijzer of behandelaar een specifieke vraag die hij/zij beantwoord zou willen hebben.

Onderzoeksvormen

Het onderzoek kan bestaan uit meerdere gesprekken, met de cliënt zelf en meestal ook met naasten van de cliënt, aangevuld met testpsychologisch onderzoek. Hierbij kan gedacht worden aan intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en/of onderzoek naar de persoonlijkheid of het sociaal-emotioneel functioneren.

Resultaten

De onderzoeksresultaten worden besproken in het team en vervolgens wordt in een gesprek met de cliënt en eventuele betrokkene(n) een advies gegeven voor de best passende behandeling en begeleiding. Als het gaat om kinderen worden, met toestemming van ouders, de onderzoeksresultaten teruggekoppeld aan school om ook daar te zorgen voor zo optimaal mogelijke omstandigheden voor het kind om te kunnen functioneren.