De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek kan binnen De Rietkamp worden ingezet om verschillende redenen. Vaak is dit om meer zicht te krijgen op de ernst en aard van de problemen, alvorens een goede inschatting gemaakt kan worden van de meest passende behandelvorm. Doel kan ook om de persoonlijkheids- ontwikkeling in kaart te brengen.

Misschien heeft er al eerder onderzoek plaatsgevonden via een andere weg. Graag zouden wij daar de eerstvolgende afspraak een rapportage van willen ontvangen.

Onderzoeksintake

Psychodiagnostisch onderzoek start met een onderzoeksintake met Diane Meijer, klinisch psycholoog. In dit gesprek worden de vragen opgesteld die met behulp van het onderzoek beantwoord kunnen worden. Meestal heeft een verwijzer of behandelaar een specifieke vraag die hij/zij beantwoord zou willen hebben. Maar het kan ook zijn dat u zelf vragen heeft.

Onderzoeksvormen

Er zijn meerdere soorten onderzoek, maar bij alle onderzoeken wordt gebruik gemaakt van meerdere onderzoeksmethoden. Naast onderzoeksgesprekken of een diagnostisch interview, met u en zo nodig een of meerdere mensen die u goed kennen, worden vaak vragenlijsten of vaardigheidstests gebruikt.

  • In een klachtenonderzoek worden de klachten geïnventariseerd en de ernst en het beloop ervan vastgesteld. Ook wordt gekeken hoe u omgaat met de problemen en wat u al geprobeerd heeft hieraan te doen.
  • In een persoonlijkheidsonderzoek gaat het om het inventariseren van persoonlijke eigenschappen en kenmerken. Op basis hiervan kunnen sterke en minder sterke kanten en daarmee uw psychische belastbaarheid in kaart gebracht worden. Ook wordt gekeken naar uw manier van omgaan met spanningen en hoe uw persoonlijke levensloop het huidig functioneren beïnvloedt.
  • In een neuropsychologisch onderzoek verzamelen wij door middel van testen informatie over verschillende ‘cognitieve functies’ zoals aandacht, geheugen, waarneming, ruimtelijk inzicht en het probleemoplossend vermogen.
  • In een intelligentie-onderzoek meten wij met behulp van een capaciteitentest het niveau van functioneren. Het gaat hierbij vooral om de sterke en minder sterke kanten van uw denkvermogen in kaart te brengen.