De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Problematiek

De psychologen van De Rietkamp kunnen uiteenlopende klachten en problemen behandelen. Onderstaand een niet-limitatieve lijst met voorbeelden.

Mogelijke klachten

 • Depressie en andere stemmingsstoornissen
 • Onverwerkte trauma’s en rouw
 • Angst en paniek, bijvoorbeeld fobieën en straatvrees
 • Persoonlijkheidsstoornissen of –problemen
 • Ontwikkelingsproblematiek
 • Dwanggedachten en dwanghandelingen
 • Problemen met seksualiteit
 • Eetstoornissen
 • Gedragsproblemen
 • Problemen rondom ontwikkeling en opvoeding van kinderen
 • Relatieproblemen

Kwaliteitsstandaarden

Zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen zijn alle drie kwaliteitsstandaarden. Een kwaliteitsstandaard geeft aan welke handelingen zorgaanbieders en behandelaars onder welke omstandigheden zouden moeten verrichten opdat patiënten en hun naasten de huidige zorg door de juiste behandelaars op het juiste moment krijgen met behoud van continuïteit van zorg. Een kwaliteitsstandaard is afgestemd op de waarden en voorkeuren van patiënten en hun naasten en is gebaseerd op professionele richtlijnen.

Algemene informatie over de kwaliteitsstandaarden vindt u op de website GGZ Standaarden. Kies voor specifieke klachten één van onderstaande links: