De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Werkwijze

Om een afspraak te kunnen maken bij De Rietkamp is een verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts (schoolarts) noodzakelijk. Een afspraak wordt bij voorkeur telefonisch met een van onze secretaresses gemaakt. Zij zullen enige algemene gegevens navragen en uitleg geven over enkele praktische zaken. Vervolgens wordt, gekeken naar leeftijd en voorkeur voor locatie, een screeningsgesprek gepland met een van de psychologen.

Screeningsgesprek

In dit gesprek, dat maximaal een half uur duurt, zal naast het uitdiepen van de klachten en problemen bepaald worden welke mogelijkheden die De Rietkamp heeft ter ondersteuning. Samen wordt bekeken wat er aan de hand is, hoe dit het beste omschreven kan worden en welk hulpverleningstraject het meest geschikt is om in te zetten. In overleg wordt besloten of een psychologisch onderzoek het meest passende advies is of dat er behandeling ingezet gaat worden. Waar mogelijk wordt hierbij altijd gestreefd naar samenwerking met alle benodigde betrokkenen, zoals ouders, scholen, verwijzers. Tenslotte wordt op basis van deze gegevens een goede afweging gemaakt welke behandelvorm het best aansluit bij de klachten en bij welke psycholoog van het team van De Rietkamp deze gaat plaatsvinden.