De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Werkwijze

Om een afspraak te kunnen maken bij De Rietkamp is een verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts (schoolarts) noodzakelijk. Een afspraak wordt bij voorkeur telefonisch met een van onze secretaresses gemaakt. Zij zullen enige algemene gegevens navragen en uitleg geven over enkele praktische zaken. Vervolgens wordt, gekeken naar leeftijd en voorkeur voor locatie, een screeningsgesprek gepland met een van de psychologen.

Screeningsgesprek

In dit gesprek, dat maximaal 45 minuten duurt, zal naast het uitdiepen van de klachten en problemen bepaald worden welke mogelijkheden die De Rietkamp heeft ter ondersteuning. Samen wordt bekeken wat er aan de hand is, hoe dit het beste omschreven kan worden en welk hulpverleningstraject het meest geschikt is om in te zetten. In overleg wordt besloten of een psychologisch onderzoek het meest passende advies is of dat er behandeling ingezet gaat worden. Waar mogelijk wordt hierbij altijd gestreefd naar samenwerking met alle benodigde betrokkenen, zoals ouders, scholen, verwijzers. Tenslotte wordt op basis van deze gegevens een goede afweging gemaakt welke behandelvorm het best aansluit bij de klachten en bij welke psycholoog van het team van De Rietkamp deze gaat plaatsvinden.

Samenwerking met partners

De behandelaren bij De Rietkamp werken probleemgericht, praktisch en in nauw overleg met de huisarts (en verwijzende medisch specialisten). Ze zijn gemakkelijk bereikbaar en de wachttijd is kort. Het vakkundige team psychologen van De Rietkamp kan een breed scala aan behandelingen aanbieden. Indien nodig wordt er binnen de praktijk doorverwezen naar een gespecialiseerde hulpverlener, zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

Onderdeel van de behandeling is dat overleg met de medisch specialist (zoals bijvoorbeeld de huisarts) plaats kan vinden. Schriftelijke rapportage, bij aanmelding en afronding van de behandeling, aan de verwijzer is standaard. De verwijzer wordt geïnformeerd dat een cliënt zich heeft aangemeld in de basis-, dan wel specialistische GGZ en met welke aanmeldklachten. Aan het eind van de behandeling worden de aangeboden behandeling en de behaalde resultaten met de verwijzer gedeeld. Wij vragen de cliënt hiervoor om toestemming in de behandelovereenkomst.

Ook kan het voorkomen dat tijdens de screening blijkt dat behandeling bij De Rietkamp (nog) niet aan de orde blijkt te zijn. De cliënt wordt dan met een passend advies terugverwezen naar de huisarts.

De Rietkamp heeft samenwerkingsafspraken met verschillende partners schriftelijk vastgelegd. Er is een samenwerkingsverband met de crisisdiensten van GGNet. Ook is er een samenwerkingsovereenkomst met verschillende huisartsengroepen (o.a. HOOG en THOON) en is er regelmatig contact met de POH-ers. De Rietkamp heeft zich aangesloten bij de zorgcoöperatie Overgelder, neemt deel aan regionaal overleg met alle disciplines in de zorg en zit in een specifieke regionale werkgroep ter verkorting van de wachttijden.

Op deze wijze probeert De Rietkamp goede zorg te leveren aan haar clienten en deskundig partner te zijn in haar professionele netwerk.