De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Problematiek

De aard van problemen kunnen divers zijn. Hieronder enkele voorbeelden van klachten die de psychologen van De Rietkamp kunnen behandelen.

Mogelijke klachten

 • Depressie en andere stemmingsstoornissen
  Somberheid, lusteloosheid, veel piekeren en negatief denken.
 • Onverwerkte trauma’s en rouw
  Ziekte, ongeluk, misbruik of overlijden.
 • Angst en paniek
  Fobieën, sociale angst en straatvrees.
 • Dwanggedachten en dwanghandelingen
 • Persoonlijkheidsproblematiek en/of -stoornissen
  moeite hebben jezelf te uiten, identiteitsproblematiek, een negatief beeld van jezelf of de wereld.
 • Ontwikkelingsproblematiek
  Autisme, ADHD en aanverwante problematiek.
 • Problemen met seksualiteit
 • Eetstoornissen
  Te veel of te weinig eten.
 • Relatieproblemen

Kwaliteitsstandaarden

Zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen zijn alle drie kwaliteitsstandaarden. Een kwaliteitsstandaard geeft aan welke handelingen zorgaanbieders en behandelaars onder welke omstandigheden zouden moeten verrichten opdat patiënten en hun naasten de huidige zorg door de juiste behandelaars op het juiste moment krijgen met behoud van continuïteit van zorg. Een kwaliteitsstandaard is afgestemd op de waarden en voorkeuren van patiënten en hun naasten en is gebaseerd op professionele richtlijnen.

Algemene informatie over de kwaliteitsstandaarden vindt u op de website GGZ Standaarden. Kies voor specifieke klachten één van onderstaande links: