De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Werkwijze

Om een screeningsafspraak in te kunnen plannen, moet eerst uw verwijsbrief bij De Rietkamp zijn. Deze kunt u op de locatie Eibergen langsbrengen of per post daarnaar toesturen, maar uw huisarts mag de verwijsbrief ook per beveiligde zorgmail aan ons doen toekomen. De verwijsbrief zal eerst gecontroleerd worden op rechtsgeldigheid om er zeker van te zijn dat u uw behandeling vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar.

Als wij uw contactgegevens hebben zal een van de secretaresses contact met u opnemen om, naast het plannen van een eerste afspraak, enige algemene gegevens na te vragen en uitleg te geven over een aantal praktische zaken. U kunt telefonisch, maar ook per e-mail contact opnemen met De Rietkamp.

Screeningsgesprek

De eerste afspraak is een screeningsgesprek met een van de klinisch psychologen, afhankelijk van uw woonplaats of de locatie van uw voorkeur. Dit gesprek, dat maximaal 45 minuten duurt, zal naast het uitdiepen van de klachten en problemen bestaan uit het bespreken van de mogelijkheden die De Rietkamp kan bieden. Met andere woorden: samen wordt bekeken wat er aan de hand is, hoe dit het beste omschreven kan worden en welke behandelvorm het meest geschikt is om in te zetten. Meestal is dit een psychologisch behandeltraject, soms wordt in overleg besloten dat een psychologisch onderzoek het meest passende advies is. Aan het einde van het gesprek wordt er een termijn afgesproken waarop er contact wordt opgenomen om het vervolgtraject in te zetten. Ook kan het voorkomen dat behandeling bij De Rietkamp (nog) niet aan de orde blijkt te zijn. U wordt dan met een passend advies terugverwezen naar de huisarts.

Verwijsbrief

Let op: Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen is een verwijsbrief van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk. Wij vragen u ervoor te zorgen dat deze in ons bezit komt, zodat wij deze op rechtmatigheid kunnen controleren. Als de verwijsbrief correct is zal er een screeningsafspraak met u ingepland kunnen worden.

Afzeggen

Bij afzeggen binnen 24 uur voor een afspraak, of voor het zonder afzegging niet op een afspraak verschijnen, ontvangt u een nota van €39 per te laat/niet afgezegde sessie. Ook het verzetten van afspraken dient minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te geschieden om kosten te voorkomen. Afzeggen kan – ook in het weekend – telefonisch of via e-mail.

Samenwerking met partners

De behandelaren bij De Rietkamp werken probleemgericht, praktisch en in nauw overleg met de huisarts (en verwijzende medisch specialisten). Ze zijn gemakkelijk bereikbaar en de wachttijd is kort. Het vakkundige team psychologen van De Rietkamp kan een breed scala aan behandelingen aanbieden. Indien nodig wordt er binnen de praktijk doorverwezen naar een gespecialiseerde hulpverlener, zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

Onderdeel van de behandeling is dat overleg met de medisch specialist (zoals bijvoorbeeld de huisarts) plaats kan vinden. Schriftelijke rapportage, bij aanmelding en afronding van de behandeling, aan de verwijzer is standaard. Uw verwijzer wordt geïnformeerd dat u zich hebt aangemeld in de basis-, dan wel specialistische GGZ en met welke aanmeldklachten. Aan het eind van de behandeling worden de aangeboden behandeling en de behaalde resultaten met de verwijzer gedeeld. Wij vragen u hiervoor om toestemming in de behandelovereenkomst.

Ook kan het voorkomen dat tijdens de screening blijkt dat behandeling bij De Rietkamp (nog) niet aan de orde blijkt te zijn. U wordt dan met een passend advies terugverwezen naar de huisarts.

De Rietkamp heeft samenwerkingsafspraken met verschillende partners schriftelijk vastgelegd. Er is een samenwerkingsverband met de crisisdiensten van GGNet. Ook is er een samenwerkingsovereenkomst met verschillende huisartsengroepen (o.a. HOOG en THOON) en is er regelmatig contact met de POH-ers. De Rietkamp heeft zich aangesloten bij de zorgcoöperatie Overgelder, neemt deel aan regionaal overleg met alle disciplines in de zorg en zit in een specifieke regionale werkgroep ter verkorting van de wachttijden.

Op deze wijze probeert De Rietkamp goede zorg te leveren aan haar clienten en deskundig partner te zijn in haar professionele netwerk.