De Rietkamp – praktijk voor psychische hulpverlening

Werkwijze

Om een screeningsafspraak in te kunnen plannen, moet eerst uw verwijsbrief bij De Rietkamp zijn. Deze kunt u langsbrengen of per post sturen, maar uw huisarts mag de verwijsbrief ook per beveiligde zorgmail aan ons doen toekomen. De verwijsbrief zal eerst gecontroleerd worden op rechtsgeldigheid om er zeker van te zijn dat u uw behandeling vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar.

Als wij uw contactgegevens hebben zal een van de secretaresses contact met u opnemen om, naast het plannen van een eerste afspraak, enige algemene gegevens na te vragen en uitleg te geven over een aantal praktische zaken. U kunt telefonisch, maar ook per e-mail contact opnemen met De Rietkamp.

Screeningsgesprek

De eerste afspraak is een screeningsgesprek met een van de klinisch psychologen, afhankelijk van uw woonplaats of de locatie van uw voorkeur. Dit gesprek, dat maximaal een half uur duurt, zal naast het uitdiepen van de klachten en problemen bestaan uit het bespreken van de mogelijkheden die De Rietkamp kan bieden. Met andere woorden: samen wordt bekeken wat er aan de hand is, hoe dit het beste omschreven kan worden en welke behandelvorm het meest geschikt is om in te zetten. Meestal is dit een psychologisch behandeltraject, soms wordt in overleg besloten dat een psychologisch onderzoek het meest passende advies is. Aan het einde van het gesprek wordt er een termijn afgesproken waarop er contact wordt opgenomen om het vervolgtraject in te zetten. Ook kan het voorkomen dat behandeling bij De Rietkamp (nog) niet aan de orde blijkt te zijn. U wordt dan met een passend advies terugverwezen naar de huisarts.

Verwijsbrief

Let op: Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen is een verwijsbrief van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist noodzakelijk. Wij vragen u ervoor te zorgen dat deze in ons bezit komt, zodat wij deze op rechtmatigheid kunnen controleren. Als de verwijsbrief correct is zal er een screeningsafspraak met u ingepland kunnen worden.

Afzeggen

Bij afzeggen binnen 24 uur voor een afspraak, of voor het zonder afzegging niet op een afspraak verschijnen, ontvangt u een nota van €39 per te laat/niet afgezegde sessie. Ook het verzetten van afspraken dient minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te geschieden om kosten te voorkomen. Afzeggen kan – ook in het weekend – telefonisch of via e-mail.